Výdejní stojany

Neveřejný výdej

Neveřejný výdej

Veřejný výdej

Ekologické řešení

EURO 1000 VI RAPSOIL

Ekonomická, efektivní a ekologická volba….

V oblasti investic do obnovitelných zdrojů energie a redukce skleníkových plynů se bionafta se ukazuje jako nejefektivnější biopalivo.
Z toho důvodu byl navržen a vyvinut výdejní stojan EURO 1000 RAPSOIL – řešení, které spojuje spolehlivost a oblíbenost výdejních stojanů řady EURO 1000 VI se schopností vydávat bionaftu vyrobenou z olejovitých surovin – rostlinný olej a tak přispívá k ochraně životního prostředí.
 

   

PD Petrolservis s.r.o., Na Vyhlídce 26, 680 01 Boskovice, Česká republika
Tel.: +420 776 102 403, +420 724 822 544
E-mail: petrolservis@petrolservis.cz